Εναλλακτικά προϊόντα και προϊόντα προστιθέμενης αξίας για το μικρό αγρόκτημα

Ειδικές καλλιέργειες, εναλλακτικές καλλιέργειες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κερδίσετε χρήματα και κέρδος για το μικρό σας αγρόκτημα.

Σε μια εποχή που φαίνεται ότι ο καθένας αναπτύσσει ντομάτες, μαρούλια και χόρτα mesclun, πώς μπορεί ένας μικρός αγρότης να ξεχωρίσει από το πλήθος; Μπορεί να θέλετε να βρείτε μια θέση που δεν είναι ήδη κατειλημμένη, κάτι λίγο διαφορετικό - αλλά εξακολουθείτε να επιλέγετε μια καλλιέργεια που αναπτύσσεται καλά στο κλίμα σας και που έχει ζήτηση.