7 λόγοι για τους μικρούς χώρους είναι οι καλύτεροι χώροι