Συμβουλές για τη χρήση πυρκαγιάς σας με ασφάλεια στο μυαλό

Πυροσβέστες Φέρτε ατμόσφαιρα στο στρατόπεδο σας στην αυλή σας, αλλά απαιτείται προσοχή

Οι πυρκαγιές προσθέτουν δράμα και ομορφιά στον υπαίθριο χώρο σας. Αλλά η φωτιά είναι φωτιά, και για να απολαύσετε πλήρως την πυρκαγιά σας, η ασφάλεια θα πρέπει πάντα να είναι το κύριο μέλημα.

Πριν χρησιμοποιήσετε την πυρκαγιά σας

Λειτουργία της πυρκαγιάς σας

Σβήνοντας την Πυρκαγιά

Διακόσμηση γύρω από μια πυρκαγιά