9 Σχέδια, τύποι και τοποθεσίες υπαίθριων καταστρωμάτων