Στερεές επιφάνειες εναντίον κουρτινών: μια σύγκριση