Θα πρέπει να επιλέξετε πολυεστέρες ή ακρυλικούς μετρητές στερεών επιφανειών;