Ραπανάκι μεγαλώνει προβλήματα

Τέσσερα κοινά προβλήματα που καλλιεργούν τα ραπάνια και τι να κάνουν γι 'αυτά.

Τα ραπανάκια μπορούν να είναι ένα από τα ευκολότερα λαχανικά για να αναπτυχθούν και είναι σίγουρα ένα από τα γρηγορότερα, αλλά υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα που μπορεί να μαστίζουν τους ερασιτέχνες όταν προσπαθούν να αναπτύξουν ραπάνια, όπως είναι πολύ ζεστό για φαγητό, αναπτυσσόμενη σκληρή, ξυλώδης και / ή ραγισμένη. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά για αυτά τα προβλήματα μόλις συγκομίσες τα ραπάνια σου. Ευτυχώς, όλα αυτά τα προβλήματα μπορούν να αποφευχθούν αν αναπτύξετε τα ραπάνια σας σε καλές συνθήκες.