Το Energy Star μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα

Τι είναι η βαθμολογία Energy Star; Και πώς σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση στις συσκευές που έχουν αυτό το λογότυπο και σε σύγκριση με άλλα μοντέλα;

Το ENERGY STAR είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. που βοηθά τις επιχειρήσεις και τα άτομα να εξοικονομήσουν χρήματα και να προστατεύσουν το κλίμα μας, Το πρόγραμμα Energy Star αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1992 από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) ως μια μέθοδο για τον εντοπισμό και την προώθηση προϊόντων που είναι πιο ενεργειακά αποδοτικά.

Από την αρχική της έναρξη, η κυβέρνηση έχει συνεργαστεί με άλλα μέλη της βιομηχανίας, για να προωθήσει και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του έργου ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο μεγάλες συσκευές, αλλά και νέες κατοικίες και κτίρια. Έτσι, το πρόγραμμα αξιολόγησης Energy Star περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Υπήρξαν επίσης πολλές σημαντικές εξελίξεις στις τεχνολογίες, οδηγώντας σε εξοικονόμηση ενέργειας όπως ο φωτισμός LCD και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής. Η έρευνα και η ανάπτυξη βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς οι κατασκευαστές προσπαθούν να παράγουν ενεργειακά προϊόντα χαμηλού κόστους.

Μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ετικέτα Energy Star δεν είναι αναγκαστικά καλύτερο προϊόν από ένα συγκρίσιμο μοντέλο, αλλά για να έχει τα προσόντα του Energy Star, πρέπει να πληροί αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές ενεργειακής απόδοσης, όπως ορίζει το πρόγραμμα. Αναζητήστε αυτήν την ετικέτα όταν ψωνίζετε μια συσκευή εάν θέλετε να μειώσετε το ενεργειακό σας κόστος.

Κατά την αγορά συσκευών, παρακολουθήστε την αξιολόγηση Energy Star και άλλες πληροφορίες ενεργειακής απόδοσης .

Σημειώστε ότι μια συσκευή με την ένδειξη «ενεργειακά αποδοτική» μπορεί να χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια από άλλες στην κατηγορία της, αλλά μπορεί να μην πληροί τα αυστηρά πρότυπα ως προϊόν Energy Star. Έτσι ο όρος είναι μάλλον ασαφής και μπορεί συχνά να είναι παραπλανητικός.

Οι συσκευές που φέρουν την ονομασία Energy Star® είναι κατά κανόνα 10 έως 20% πιο ενεργειακά αποδοτικές από τα μοντέλα που δεν έχουν βαθμολογία.

Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα εξοικονομήσετε χρήματα αγοράζοντας μια συσκευή με τη χαμηλότερη βαθμολογία του Οδηγού Ενέργειας, αλλά θα αποκομίζετε επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας εάν η συσκευή είναι επίσης Qualified Energy Star. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να αυξήσετε την εξοικονόμηση ενέργειας σας, καθώς επίσης και να βοηθήσετε το περιβάλλον σας επίσης.

Η Ετικέτα Οδηγού Ενέργειας

Ενώ θα βρείτε το λογότυπο Energy Star μόνο σε κατάλληλα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα, υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε περαιτέρω το κόστος ενέργειας και το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει ως χρήσιμο συγκρίσιμο εργαλείο κατά την αγορά συσκευής. Το Energy Guidelabel έρχεται με νέες μεγάλες συσκευές και προσφέρει στους καταναλωτές γνώση σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας συγκεκριμένου μοντέλου υπό τις μέσες συνθήκες.

Ενώ η πραγματική κατανάλωση ενέργειας για κάθε συσκευή θα διαφέρει ανά νοικοκυριό, ο Οδηγός Ενέργειας παρέχει έναν τρόπο σύγκρισης των εκτιμήσεων χρήσης πριν αγοράσετε ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Η ετικέτα θα δείξει τυπική χρήση κάτω από τις μέσες συνθήκες, σε κιλοβατώρες (kWh) ανά έτος.

Ως καταναλωτής, μπορείτε να συγκρίνετε τις ετικέτες ενέργειας των συσκευών στη σύντομη λίστα σας, όταν προσπαθείτε να αποφασίσετε ποιο να αγοράσετε. Όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός ενέργειας, τόσο πιο αποδοτικό είναι να λειτουργήσει. Αυτό μεταφράζεται σε μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας στο τέλος του μήνα.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις ετικέτες οδηγών ενέργειας

Η κατηγορία της ΚΑΕ

Υπάρχει μια άλλη βαθμολογία στην οποία πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές, ειδικά αν το τοπικό σας βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τις αγορές αποδοτικών συσκευών. Το επίπεδο CEE που εμφανίζεται σε νέες ροδέλες, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία ή κλιματιστικά, σημαίνει ότι η συσκευή είναι πιθανότατα πιο αποτελεσματική.

Ελέγξτε τις προδιαγραφές ή επισκεφθείτε την τοπική ιστοσελίδα της κοινής ωφέλειας για ενημερωμένες πληροφορίες, καθώς αυτά τα επίπεδα και οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από την τεχνολογία. Ενώ η αξιολόγηση CEE δεν αντικαθιστά την αξιολόγηση Energy Star, την συμπληρώνει.