Παραλλαγές στις αποχετεύσεις της μπανιέρας

Οι αποχετεύσεις των μπανιέρων (που ονομάζονται επίσης "απόβλητα και υπερχείλιση"), έρχονται σε διάφορες παραλλαγές, τόσο στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τους σωλήνες όσο και στον τρόπο με τον οποίο τα μέρη συνδέονται. Η επιλογή μεταξύ των επιλογών εξαρτάται από το τι έχετε σήμερα, από το τι θέλετε να κάνετε η αποστράγγιση και από τους τρόπους με τους οποίους θα εγκαταστήσετε τη νέα αποχέτευση .