Έξι τύποι μπανιέρα αποστράγγισης πώματα

Παρόλο που όλα εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό - να διατηρούν νερό στην μπανιέρα όταν είναι επιθυμητό και να επιτρέπουν την εκκενώση της μπανιέρας ξανά - υπάρχουν πολλά διαφορετικά στυλ στα πώματα αποστράγγισης της μπανιέρας. Ο προσδιορισμός του τύπου που έχετε θα σας βοηθήσει όταν είναι απαραίτητο να διορθώσετε ή να αντικαταστήσετε το πώμα αποστράγγισης. Ορισμένα είδη πωμάτων αποστράγγισης μπορεί να το κάνουν αρκετά δύσκολο να καθαρίζουν συστηματικά την αποστράγγιση των μαλλιών και των συντριμμιών.

Εδώ είναι οι έξι πιο συνηθισμένοι τύποι πωμάτων απορροής μπανιέρας.