Αυτό το Egg-Shaped Pod είναι πραγματικά ένα μικροσκοπικό σπίτι εκτός δικτύου