Πώς να αφαιρέσετε ένα πλήρες εσωτερικό τοίχο (χωρίς φορτίο)