Ο σχεδιασμός του Μεσαίου Αιώνα κρατάει σε αυτό το διαμέρισμα Lakeshore Drive στο Σικάγο