Μάθετε πώς να τελειώσετε σωστά τις άκρες των χαλιών για να φτιάξετε ένα χαλί

Δεσμευτικές, Serging και Fringing χαλιά Edges

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα χαλί περιοχής από ένα παραγόμενο χαλί ή από μια χαλύβδινη πλατφόρμα από ένα ρολό, υπάρχουν αρκετές επιλογές για το φινίρισμα των άκρων για να αποφευχθεί η φθορά. Οι πιο συνηθισμένες επιλογές για φινίρισμα χαλιών είναι δεσμευτικές, συρρίκνωση και fringing.

Σε γενικές γραμμές, αυτό δεν είναι μια τεχνική που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, αλλά αντίθετα απαιτεί να έχετε έναν επαγγελματία να δουλεύει με ειδικά μηχανήματα. Οι τεχνικές για το φινίρισμα χείλους χαλιού με καθεμία από τις τρεις μεθόδους περιγράφονται παρακάτω.