Ηλεκτρικά καλύμματα καλωδίων: Ασφαλής τρόπος κοπής σύρματος στο μέσο σημείο

Τα ηλεκτρικά καλύμματα σύρματος είναι η ασφαλής, αποτελεσματική και συμβατή με τους κώδικες μέθοδο αντιμετώπισης ηλεκτρικών καλωδίων που κόβονται στο μέσο του σημείου και τα οποία πρέπει να παραμείνουν ζωντανά.

Ένα παραπροϊόν από την αφαίρεση ενός τοίχου ή τη λήψη κάτω από το ανώτατο όριο είναι τα αδέσποτα ηλεκτρικά καλώδια . Όλοι οι τοίχοι διαθέτουν ηλεκτρικές εξόδους. οι οροφές έχουν τουλάχιστον ένα φως οροφής. τόσο οι τοίχοι όσο και οι οροφές μπορούν να έχουν καλώδια που ταξιδεύουν σε άλλες τοποθεσίες. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά δεν μπορείτε να αποφύγετε τα αδέσποτα καλώδια. Τι πρέπει να κάνετε για την ασφαλή και εύκολη αντιμετώπιση τους;