Επιλογή φυτών

Οδηγός για τη συλλογή φυτών για το τοπίο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια βοήθεια με τις επιλογές των φυτών σας; Ο παρακάτω οδηγός παρέχει πληροφορίες για τα πολυετή, τα ετήσια, τα καλύμματα εδάφους, τα αμπέλια, τους θάμνους και τα δέντρα που χρησιμοποιούνται συνήθως στο σχεδιασμό ενός κήπου .

Η επιλογή των φυτών θα πρέπει πάντα να διέπεται από έρευνα σχετικά με τις ιδιότητες των συγκεκριμένων δειγμάτων που εξετάζονται και μερικές φορές θα χρειαστεί να κάνετε συμβιβασμό . Αλλά ποτέ δεν είναι μια τέτοια έρευνα πιο κρίσιμη από ό, τι όταν πρόκειται για την επιλογή δέντρων για το τοπίο σας - έτσι είναι με τα δέντρα που θα ξεκινήσουμε: