Γιατί η μικροσκοπική κατοικία αποδίδει μεγάλη για τις νέες οικογένειες