Χαλκοσωλήνα σε σωλήνα PEX: Ταχύτερη και ευκολότερη από ό, τι μπορείτε να φανταστείτε