Συμβουλές για τους έφηβους σχετικά με το πώς να ασχοληθεί με τη μετάβαση σε ένα νέο σπίτι

Συμβουλές για να ξεπεραστεί ο πολιτιστικός κλονισμός μετά από μια κίνηση

Η μετακίνηση είναι δύσκολη για όλους, αλλά ειδικά για εφήβους, οι οποίοι είναι στην ηλικία που σχηματίζετε φιλίες και ομάδες ομοτίμων. Μάθετε πώς να ταιριάζετε και να κοινωνικοποιείτε, έτσι τα νέα που η οικογένειά σας σχεδιάζει μια κίνηση δεν θα είναι ευπρόσδεκτα νέα.

Ορισμένες δραστηριότητες και ενέργειες μπορούν να σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε τη μετάβαση σε ένα νέο σπίτι και το σχολείο. Ο στόχος είναι να νιώσετε περισσότερο τον έλεγχο και λιγότερο νευρικό για το τι συμβαίνει.