Πώς να επισκευάσετε μια γραμμή ψεκασμού με μια τηλεσκοπική ζεύξη επισκευής