Τι είναι τα φρούτα της Σαμάρας;

Μια σαμάρα είναι ένας τύπος ξηρού καρπού, όπου ένας σπόρος περιβάλλεται από ιστό χαρτιού που βοηθά στη μεταφορά του σπόρου από το δέντρο καθώς φυσάει ο άνεμος. Ο καρπός δεν χωρίζεται ανοιχτά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι άκαμπτο. Συχνά βρίσκονται σε μεγάλες ομάδες στο δέντρο.

Δεν είναι όλες οι σαμάρες όμοιοι. Ένας γνωστός τύπος samara είναι ο διπλός-φτερωτός που βρίσκεται στα δέντρα σφενδάμου ( Acer spp. ). Τα δέντρα τέφρας ( Fraxinus spp. ) Παράγουν μια σαμάρα που διαθέτει μια απλή επιμήκη πτέρυγα.

Τα δένδρα Elm ( Ulmus spp. ) Παράγουν samaras όπου ο σπόρος βρίσκεται στη μέση ενός κύκλου χαρτιού.

Παραδείγματα άλλων δέντρων και θάμνων που παράγουν σαμάρες: