Οδηγός για εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Ανεμογεννήτριες, ηλιακές, φυσικές και αεριοκίνητες γεννήτριες και άλλες πηγές ενέργειας

Εάν έχετε αναρωτηθεί ποτέ αν υπάρχει η επιλογή να τροφοδοτήσετε το σπίτι σας ή να μειώσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ή θέρμανσης μέσω μιας εναλλακτικής πηγής ενέργειας, αυτά τα άρθρα μπορεί να είναι το σημείο εκκίνησης. Η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια και άλλες μορφές καθημερινής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με ελεύθερη πρόσβαση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας για το σπίτι σας, προκειμένου να συμπληρωθεί η τροφοδοσία της εταιρείας κοινής ωφέλειας που διαθέτετε.