Κατασκευαστές και έμποροι καμπίνας κουζίνας

Τα ντουλάπια κουζίνας διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο σε κάθε ανακαίνιση κουζίνας. Στην πραγματικότητα, τα ντουλάπια κουζίνας αποτελούν περίπου το 30% -40% του συνολικού προϋπολογισμού αναδιαμορφώσεως κουζίνας σας - το ελάχιστο. Όταν επιλέγετε προσαρμοσμένα ντουλάπια και όχι ημι-έθιμο ή απόθεμα, ο αριθμός αυτός αυξάνεται.