Εμπνευσμένες εικόνες από τούβλα, χρώμα, μοτίβα και στυλ