Είδη θαλάσσιων πτηνών

Τι είναι τα πελαγικά πτηνά;

Όταν οι περισσότεροι πουλί σκέφτονται θαλάσσια πτηνά, φαντάζονται ένα μοναχικό πουλί που ανεβαίνει σε ατέλειωτα κύματα. Ενώ η εικόνα αυτή είναι ακριβής για πολλά θαλάσσια πτηνά , η κατανόηση των διαφορετικών τύπων θαλάσσιων πτηνών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ καλύτερη εκτίμηση αυτών των μοναδικών και ποικίλων πτηνών.