Δοκιμές ηλεκτρικών πριζών με δοκιμαστή τάσης και άλλες μεθόδους