Γωνία τρυπήματος στο ξύλο (δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία)