Βαφή τοίχους ή Trim πρώτα; Η ερώτηση απαντάται ... για όλους

Είναι ένα από τα μεγάλα (ή τουλάχιστον επίμονα) ερωτήματα της ζωής και αυτό που πολλοί άνθρωποι υποθέτουν έχει μια σαφή απάντηση. Λοιπόν, υπάρχει πράγματι μια απάντηση, και μάλλον θα είναι σαφές σε σας μόλις το δώσετε κάποια σκέψη. Αλλά το γεγονός είναι ότι η σωστή απάντηση εξαρτάται από την κατάστασή σας και την προτίμηση σας. Δηλαδή, η απάντηση προέρχεται από μέσα, το παιδί μου. Εξετάστε τους ακόλουθους παράγοντες και η απάντησή σας μπορεί να είναι σαφής.

Βάλτε πρώτα την επένδυση αν ...

Πρώτα χρωματίστε τους τοίχους αν ...