Αυτή η τραπεζαρία πολλαπλών χρήσεων αποκρύπτει τους τόνους αποθήκευσης