10 μονάδες καθαρισμού αέρα για το Feng Shui

Η καλύτερη πρακτική του φενγκ σούι μας ζητά να έχουμε πάντα υπόψη την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να το βελτιώσουμε. Οι έρευνες δείχνουν ότι η εσωτερική ρύπανση είναι συχνά πολύ χειρότερη από την εξωτερική ρύπανση και τα φυτά προσφέρουν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό. Για τους ασκούμενους του φενγκ σούι, τα φυτά προσφέρουν έναν εξαιρετικό τρόπο συνδυασμού τόσο των ενεργητικών όσο και των τεχνικών καθαρισμού του αέρα.

Παρακάτω είναι ένας κατάλογος 10 φυτών που ορίστηκαν από την έρευνα της NASA στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως είδη με καλές ιδιότητες καθαρισμού του αέρα.