Φωτιστικά από σταθερούς φεγγίτες σε ηλεκτρικά μοντέλα εξαερισμού