Τα χρώματα που αποδεικνύουν ότι είναι ουδέτερα δεν πρέπει να βαρεθούν