Συμβουλές αναγνώρισης πάπιας

Οι πάπιες μπορεί να είναι ένας από τους πιο δύσκολους τύπους υδρόβιων πτηνών για τον εντοπισμό τους. Όχι μόνο υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι πάπιων , αλλά συχνά σχηματίζουν μικτά κοπάδια και παρόμοια είδη μπορούν να παρατηρηθούν σε κοντινή απόσταση. Οι ορνιθοί ειδικότερα μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνουν και η τάση πολλών πάπιων να υβριδοποιούν περαιτέρω δημιουργεί προκλήσεις αναγνώρισης. Αυτές οι συμβουλές ταυτοποίησης πάπιας μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε να καθορίσετε ποια πάπια είναι που έτσι μπορείτε να είστε πάντα βέβαιοι ότι οι δεξιότητες πουλιών σας είναι απλώς κακοποιημένες.

Εξοπλισμός αναγνώρισης πάπιας

Για να αναγνωρίσετε σωστά τις πάπιες, πρέπει να έχετε εξοπλίσει σωστά.

Προσδιορισμός των πάπιων από την όραση

Πολλά είδη πάπιας μπορούν εύκολα να εντοπιστούν οπτικά αν γνωρίζετε τι να ψάξετε. Επειδή αυτά είναι μεγαλύτερα πτηνά που μπορούν να παρατηρηθούν σε ανοιχτό νερό, είναι συχνά εύκολο να διαλέξετε διαφορετικά σήματα πεδίου για σωστή ταυτοποίηση. Όταν παρακολουθείτε πάπιες, αναζητήστε αυτά τα χαρακτηριστικά για να προσδιορίσετε τα είδη.

Ενώ οι αρσενικές πάπιες - drakes - μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μόνο από την όραση, οι όρνιθες μπορεί να είναι πιο προκλητικές και μπορεί να είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και άλλα χαρακτηριστικά για θετική αναγνώριση.

Άλλοι τρόποι προσδιορισμού των πάπιων

Εκτός από τις επισημάνσεις πεδίων και τη γενική εμφάνιση, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να προσδιοριστούν οριστικά οι πάπιες.

Με την πρακτική, είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι πάπιες με αυτοπεποίθηση από την όραση, τη συμπεριφορά και τον ήχο. Η εκμάθηση διαφορετικών συμβουλών αναγνώρισης πάπιας μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε εύκολα και σωστά κάθε πάπια που βλέπετε.

Δεν είστε σίγουροι τι είδους πάπια έχετε δει; Υποβάλετε τις φωτογραφίες πουλιών σας για βοήθεια αναγνώρισης !