Ποιες είναι οι πόρτες και οι πόρτες;

, Όταν ψωνίζετε για πόρτες , συναντάτε δύο εντελώς διαφορετικούς τύπους: πλάκα και προ-κρεμασμένο. Τι είναι κάθε τύπος πόρτας; Πώς συγκρίνεται η εγκατάσταση μεταξύ τους;

Βασικά στοιχεία για πόρτες και κάγκελα

Προηγούμενα στοιχεία πόρτας

Τα σενάρια και οι λόγοι που μπορεί να σας υποχρεώσουν να αγοράσετε μια προ-κρεμασμένη πόρτα περιλαμβάνουν:

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να θέλετε να αποφύγετε τις προ-κρεμασμένες πόρτες:

Στοιχεία πόρτας τοίχου

Μπορεί να θέλετε μια πόρτα πλάκας σε σενάρια όπως αυτό:

Λόγοι για τους οποίους μπορεί να θέλετε να αποφύγετε την εγκατάσταση μιας πόρτας πλάκας περιλαμβάνουν:

Ποια θα έπρεπε να αγοράσετε;

Για εξωτερικούς χώρους, συνιστάται να εγκαταστήσετε μια προ-κρεμασμένη πόρτα. Για εσωτερικούς χώρους, μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε μια προ-κρεμασμένη πόρτα αν πρόκειται για εκτεταμένο έργο αναδιαμόρφωσης. Εάν εγκαθιστάτε μόνο μία ή δύο πόρτες, τότε μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε πόρτες πλάκας.