Περιήγηση στο σπίτι: Μέσα σε ένα ιστορικό εσωτερικό νησιού