Μύθοι για τα πουλιά

Αληθινές συμβουλές για τα λουτρά των ορνιθών

Οι μύθοι για τα λουτρά πτηνών οδηγούν σε ακατάλληλα, ανθυγιεινά και μη ασφαλή λουτρά πουλιών που μπορεί να είναι πιο επικίνδυνες από ό, τι χρήσιμη για τα πουλιά πίσω αυλής. Με την κατανόηση των γεγονότων σχετικά με τα λουτρά πουλιών και άλλες πηγές νερού στην αυλή, είναι δυνατόν να παρέχεται νερό στα πουλιά με ασφάλεια και ευκολία, προσελκύοντας έτσι ακόμα περισσότερα πουλιά να απολαύσουν.