Επισκευή μίας βαλβίδας αποστράγγισης απομονωμένης δεξαμενής τουαλέτας