Δώρα αποφοίτησης μέσης εκπαίδευσης

Η βαθμολόγηση της μέσης εκπαίδευσης σηματοδοτεί ένα χρόνο μετάβασης για το παιδί σας. Είναι περίπου στο μισό της εκπαίδευσης του και εισέρχεται σε έναν εντελώς νέο κόσμο ως υψηλός γυμναστής. Γιορτάστε αυτή τη μεγάλη στιγμή στη ζωή του με δώρα αποφοίτησης που κυμαίνονται από τα αναμνηστικά μέχρι τα πρακτικά αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσει για τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές μέρες του.