Βίδες γυψοσανίδας: ένας πλήρης οδηγός

Εάν έχετε ένα παλαιότερο σπίτι και βρείτε τοίχους που έχουν μυστηριώδη κυκλικά χτυπήματα, τότε έχετε αυτό που ονομάζεται καρφί-σκάει . Πίσω στις "παλιές ημέρες", το γυψοσανίδας (γνωστό και ως wallboard) ήταν καρφωμένο στη θέση του με κοντό, φαρδιά καρφιά.

Ενώ τα νύχια γυψοσανίδας είναι ακόμα γύρω, οι βίδες γυψοσανίδας έχουν εξελιχθεί ως η τυπική μέθοδος για την τοποθέτηση γυψοσανίδας σε καρφιά ακριβώς εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Ποτέ δεν ξεφύγουν.